phone    Tlf.: 20 85 85 96

envelope    Email: martinolsen@mail.tele.dk 

Nedsivning af regnvand/tilbud​

​Ved at nedsive eget tag- og overfladevand, er du med til at forhindre

opstuvning/tilbageløbs problemer af kloakvand i kloakledninger/
brønde/afløbsinstallationer og i givet fald oversvømmelser af terræn,
kældre, forurening af åer, vandløb mv. ved kraftige regnskyl.

Tilbagebetaling af kloakbidrag:

​De kommunale kloakforsyningsselskaber har givet muligheden for

at tilbagebetale 40% af det samlede kloakbidrag, svarende til ca.
Kr. 23.000-25.000,- incl. moms, for en alm. parcel, hvis man nedsiver sit
tag- og overfladevand på egen grund
, i stedet for at aflede regnvandet til
det kommunale kloaksystem.

Dette gælder kun i fælleskloakerede områder.

​(Hvor spildvandet og regnvandet løber i samme kloakledning/brønde)

For at opnå tilbagebetalingen kræver det ansøgning og godkendelse af
kommune og forsyningsselskab

Tilbud

Nedsivningstest, beregning, kloakskitse og ansøgning til

kommune og forsyningsselskab udføres for kr. 1875,- incl. moms.

Derudover kan du benytte dig af håndværkerfradraget (som dækker
alle kloak og dræn arbejder) og i 2016 udgør kr. 12.000,- pr. person
over 18 år.

Lad os stå for nedsivningen af jeres tag- og overfladevand… Med
baggrund i ovenstående, er det måske (for jer) en omkostningsfri
proces og et godt tiltag for vandmiljøet.

Ring eller kontakt os for uforpligtende aftale og tilbud:

Mobil: 20858596 E-mail: martinolsen@mail.tele.dk

Tak for besøget… Og på snarlig gensyn.